بانك اطلاعات انواع نماهاى ساختمانى شماره سه CD
ويژه ساختمان هاي اجرا شده در شهر دبي

نماى ساختمانهاى شهرى از قبيل ساختمان هاى مسكونى ،تجارى، هتل ، بانك ،ساختمانهاى ادارى و چندمنظوره . قابليت جستجو بر حسب عناصر نما از قبيل پنجره، در ورودى، پلكان، جانپناه بام و... قابليت جستجو بر حسب مصالح بكار رفته در نماى ساختمان از قبيل مصالح ساختمانى، شيشه، فلز، كامپوزيت پانل و... نقشه كلى شهر همراه با نقشه هاى منطقه اى. نمايش مكان ساختمان ها بروى نقشه و امكان مشاهده تصاوير ساختمان ها از روى نقشه موقعيت. با امكان چاپ كيله تصاوير و متون. امكان تهيه آلبوم از تصاوير انتخابى مورد دلخواه. كليه مطالب به دو زبان فارسى و انگليسى.

   
اين صفحه اصلى برنامه است. شما در اينجا ميتوانيد يكى از قسمت هاى پروژه ها، مصالح نما، جزئيات نما و موقعيت ساختمان را انتخاب كنيد . همچنين جستجوى مكانى پروژه ها نيز از اين صفحه امكان پذير است.
در اين صفحه شما مى توانيد تصاوير را براساس عناصر مختلف نما از قبيل پنجره ، در ورودى، ديوار، جانپناه بام، نرده حفاظ، تراس، ستون و... جستجو كنيدد
در اين صفحه شما مى توانيد تصاوير را براساس مصالح مختلف بكار رفته در نما از قبيل مصالح بنايى، شيشه، فلز،كامپوزيت پانل و.... جستجو كنيد
در اين صفحه تصاوير برحسب كاربري هاي مختلف دسته بندي شده اند از قبيل ساختمانهاي مسكوني، تجاري ، هتل ، بانك، ساختمانهاي اداري و چندمنظوره
در اين صفحه شما نقشه هوايي كلي شهر دبي را مشاهده ميكنيد. با انتخاب هر محدوده، نقشه بزرگ آن محدوده با جانمايي ساختمان ها روي آن مشاهده خواهد شد
يكى از امتيازات سى دى نماى اين است كه شما مى توانيد موقعيت ساختمان ها را از روى نقشه هوايى مشاهده كنيد و بعد با كليك بروى آن ساختمان تصاوير مختلف آنرا مشاهده كنيد
بعد از انتخاب يك پروژه ، آنرا از زواياى مختلف مشاهده خواهيد كرد، ميتوانيد روى هريك از تصاوير زير دبل كليك كنيد، تا آنرا مشاهده كنيد
بعد از انتخاب يك تصوير، ميتوانيد آنرا بصورت تمام صفحه مشاهده كنيد، از آن كپى كرده يا آنرا پرينت نماييد